‘Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości.’
Józef Piłsudski
“Who doesn’t respect and value his past, is not worth the honour of the present, and has no right to a future” Marshal Joseph Pilsudski – credit for the translation of quote – Christina Malkowska Zaba

Share:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*