IN ENGLISH

Dearest Kazik, 

Thank you so much for your kind invitation to attend your event today in Tczew on 20th June 2017 to commemorate the 75th Anniversary of your escape from Auschwitz. I apologise that I am unable to attend and be with you today but please know that my heart and soul is with you. I am currently performing in the UK to audiences where I am sharing your history through my song ‘Kommander’s Car,’ which is inspired by the last 80m of your infamous escape on June 20th 1942 . My audiences worldwide are always inspired by your story as they marvel at the genius of the abilities of a Polish scout who with his fellow Polish political prisoners managed to  escape and thus overturn the so very cruel German occupation of Polish soil during WWII. 

Our first meeting in August 2009 changed my life. You were kind and patient with me whilst sharing with me your broad knowledge of Polish history and your extraordinary life experience. You taught me my first Polish words and also I sang my first Polish songs with you – Dziś do ciebie przyjść nie mogę and O mój rozmarynie. Over the past 7 years I have been in continual contact with you and you have not only inspired but mentored me to write 30 songs about various Polish WWII history topics on my albums Paszport (2012) and Polonia (2015). You inspired me to for instance to visit the Warsaw Uprising Museum and write my song Motylek about the Polish Pilots who the aces of the Battle of Britain. You inspired me to write my song ‘Bomba’ about the Polish mathematicians who first deciphered the Enigma machine cyphers with Marian Rejewski’s machine of genius. You inspired me to learn about the great Polish Victory at the Battle of Monte Cassino in 1944 and discover the joy that was Wojtek the Soldier Bear.

Kazik, you are a wonderful and kind person. You realised the strength of my musical voice and talent and you undertook the great task of encouraging me to create songs that have allowed people worldwide to learn more about the rich and deep history of Poland. Kazik you are a loyal Polish boy scout and you deserve the honour of owning and wearing the Golden Scout Cross. Zloty(złoty krzyż harcerski).

You are a very special soul Kazik and I am very proud that I can call you my friend.

See you soon Kazik and Czuwaj!

Love from your friend Katy Carr

Central London 20th June 2017

 

______________________________

PO POLSKU

Drogi Kaziku,

Bardzo dziękuję za Twoje uprzejme zaproszenie na dzisiejszą uroczystość w Tczewie, 20.06.2017 aby upamiętnić 75 rocznicę Twojej ucieczki z Auschwitz. Jest mi bardzo przykro, że nie mogę w niej uczestniczyć i być z Tobą w tym dniu osobiście. Wiedz, że jestem z Tobą sercem i duszą.

Obecnie występuję w Wielkiej Brytanii, gdzie dzielę się Twoją historią poprzez piosenkę Kommander’s Car inspirowaną ostatnimi 80 metrami Twojej niesławnej ucieczki z obozu 20 czerwca 1942 r. Międzynarodowa publiczność, która przychodzi na moje występy jest zawsze poruszona Twoją historią i podziwia geniusz umiejętności polskiego harcerza, który wraz z innymi więźniami politycznymi zdołał uciec i w ten sposób uniknąć okrutnej niemieckiej okupacji na Polskiej ziemi podczas II wojny światowej.

Nasze pierwsze spotkanie w sierpniu 2009 zmieniło moje życie. Byłeś uprzejmy i cierpliwy podczas dzielenia się ze mną Twoją ogromną wiedzą o polskiej historii oraz Twoimi niezwykłymi doświadczeniami życiowymi. Nauczyłeś mnie pierwszych polskich słów, wraz z Tobą po raz pierwszy zaśpiewałam polskie piosenki – Dziś do ciebie przyjść nie mogę oraz O mój rozmarynie. Przez ostatnie 7 lat pozostawałam z Tobą w kontakcie, a Ty nie tylko zainspirowałeś mnie, ale także zostałeś moim mentorem podczas pisania 30 piosenek o różnych tematach związanych z polską historią czasów II wojny światowej, które pojawiły się na moich albumach Paszport (2012) i Polonia (2015). Zainspirowałeś mnie między innymi do wizyty w muzeum powstania warszawskiego oraz do napisania mojej piosenki pt. Motylek, która opowiada o polskich pilotach, asach Bitwy o Anglię. Zainspirowałeś mnie do napisania piosenki Bomba o polskich matematykach, w tym Marianie Rejewskim, którzy jako pierwsi złamali szyfr Enigmy. Zainspirowałeś mnie do Kazik,  zdobycia wiedzy o wielkim polskim zwycięstwie w walce pod Monte Cassino w 1944 r. oraz odkrycia radości, jaką był Wojtek – niedźwiedzi żołnierz.

Kazik, jesteś wspaniałą i uprzejmą osobą. Uświadomiłeś sobie siłę mojego muzycznego głosu i talentu i wziąłeś sobie za cel zachęcenie mnie do napisania piosenek, które umożliwiłyby ludziom na całym świecie pogłębienie wiedzy o bogatej i głębokiej historii Polski. Kazik jesteś lojalnym polskim harcerzem i zasługujesz na posiadanie i noszenie złotego krzyża harcerskiego. Jesteś wyjątkową osobą Kazik i jestem bardzo dumna, że mogę nazywać Cię moim przyjacielem.

Do zobaczenia niedługo Kazik i czuwaj!

Pozdrowienia od Twojej przyjaciółki Katy Carr

Share: