Polish Observer Feature 2010
29 i 30 maja w legendarnym klu- bie the roundhouse na londyń- skim Camden odbędzie się the London filmmakers Convention, na którym będzie można obej- rzeć 150 nowych filmów, zreali- zowanych przez londyńskich ar- tystów. tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia będzie the future of film in A digital Age (Przyszłość filmu w epoce cy- frowej). Wielbiciele kina niezależ- nego będą mieli doskonałą oka- zję obejrzeć dramaty, filmy do- kumentalne, komedie, animacje i horrory. Na pokazie będzie też polski akcent – krótki dokument „Kazik and the Kommander’s Car” (reż. hannah howell), opowia- dający o spotkaniu polsko-bry- tyjskiej piosenkarki Katy Carr z Kazimierzem Piechowskim, które- go spektakularna ucieczka z wię- zienia Auschwitz podczas ii woj- ny światowej stała się inspiracją dla artystki do napisania piosenki
Inauguracja festiwalu Made in Poland 2010
o tym wydarzeniu (film można obejrzeć 29 maja o godz. 18.00 w roundhouse Cinema).
Pokazy będą się odbywa- ły non-stop w roundhouse Cafe od godz. 11.00 do 23.00 oraz w
roundhouse Cinema, od godz. 18.00 do 22.30. Wstęp jest bez- płatny! Pełna informacja o im- prezie na stronie www.portobel- lofilmfestival.com.
Kazimierz Piechowski i Katy Carr w Polsce fot. Katy Carr

Share: