Katy Carr receives the Polish Daily Award for Culture 2013
Szanowna Pani
Katy Carr
Szanowna Pani,
Londyn, 29 grudnia 2012 roku
Redakcja „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” – troszcząc się o dorobek emigracji i jej tradycje – wyszła przed sześcioma laty z inicjatywą powołania do życia Honorowej Nagrody „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” znanej powszechnie pn. „Człowiek/Organizacja Roku”.
Nagrody, którym patronuje JE Ambasador Witold Sobków, są nadawane przez Kapitułę osobom i reprezentowanym przez nich instytucjom zasłużonym dla społeczności polskiej na Wyspach.
Honorowe Nagrody otrzymują ludzie aktywni, pracujący na rzecz dobra społecznego. Celem jaki postawili przed sobą członkowie Kapituły jest wyróżnianie, wspieranie i promowanie osób i reprezentowanych przez nich instytucji, których działania mają znaczenie i wpływ na życie polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii na polu upowszechniania kultury, ochrony polskiego dziedzictwa, działalności społeczno-charytatywnej oraz współpracy polsko-brytyjskiej.
Mam przyjemność oznajmić, że Kapituła Nagrody przyznała Pani miejsce wśród tegorocznych laureatów. Honorowe Nagrody wręczane będą podczas Uroczystej Gali w teatrze Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie – uprzejmie proszę o przybycie do londyńskiego POSK-u w niedzielę, 20 stycznia 2013 roku, o godz. 17.30.
Łączę wyrazy szacunku
Jarosław Koźmiński Redaktor Naczelny

Tags:
Share: